Ovaj snimak je na putu odgovor na pitanje od prijatelja koji je bio sam u početku iznenađena kada sam došao u Dansku

About